LÉČIVÉ TERAPIE

METAMORFNÍ TECHNIKA

Princip Metamorfní techniky /MT/

MT je příjemná, relaxační, jemná a velmi účinná metoda pro odblokování traumat a schémat vytvořených v období prenatálního vývoje. Prenatální období (období vývoje dítěte v matčině lůnu), je velmi důležitým úsekem našeho života, ve kterém jsme se zformovali a to nejen fyzicky, ale také psychicky.

Vše, co lidská bytost prožije ve svém prenatálním období jako traumata, včetně stresů a strachů matky prožitých v průběhu těhotenství, vytváří bloky, jež jsou základem „schémat“, která se pak projevují v našem současném životě. Ovlivňují naše myšlenky, osobnost i vědomí. Takto vytvořené energetické bloky se odráží v praktickém životě člověka na úrovni fyzických nemocí, psychické a emoční nerovnováhy, různých stresů a poruch chování.

Uzdravujícím zdrojem je zde životní energie přijímajícího, vrozená inteligence organizmu a jeho schopnost regenerace.

MT je založena na principu uvolnění energie, která vyživuje bloky vzniklé z psychických stresů plodu i matky od početí do narození a které jsou zafixovány na reflexních zónách páteře na chodidlech, dlaních a na hlavě. V těchto částech těla je zachycena celá časová perioda prenatálního období – od početí až po moment narození.

Tyto reflexní zóny obsahují paměť celého období těhotenství. Zmíněné tři části těla odpovídají třem základním funkcím:

  • POHYB (chodidla)

    O chodidla se opíráme, jsou našim kontaktem se zemí, vztahem k okolnímu světu, představují naši vnitřní vyrovnanost.

  • AKCE (ruce)

    Ruce jsou komunikačním kanálem s druhými, dovolují nám tvořit, realizovat, projevovat se v okolním světě.

  • MYŠLENKA (hlava)

    Hlava je sídlem našich myšlenek, je našim s pojením s vesmírem.

Délka trvání jedné terapie je 60 min. Pro zmírnění nebo odstranění déle trvajících psychických nebo fyzických problémů, je potřeba terapie opakovat.

Informace o volných termínech vám sdělíme na našem telefonu či e-mailu. Ceny všech terapií jsou v části Ceník terapie.