LÉČIVÉ TERAPIE

TERAPIE, KTERÉ NABÍZÍM

TĚLOVÉ A UŠNÍ OČISTNÉ SVÍCE
HARMONIZACE A ZKLIDNĚNÍ TĚLA I DUŠE

velmi účinná keltská a indiánská metoda alternativní medicíny. Na základě podtlaku hořící svíce přiložené nehořícím koncem na tělo, se uvolní potíže fyzické i duševní. Uvolní se energetické bloky a tím se spustí samoléčebný proces v organismu.

 • uvolňují zastydlou rýmu, bolest nebo šelest v uších
 • vytahují záněty a bolesti z těla
 • pomáhají léčit chronické nemoci
 • pomáhají léčit potíže s klouby, bolesti hlavy, migrény
 • uvolnění negativních energií z těla
 • harmonizace celková
 • harmonizace čaker
 • harmonizace pomocí energie Reiki

Tělové svíce

Co jsou to čakry a jaký mají význam pro naše zdraví?

Čakry jsou energetická místa na těle, která se popisují jako barevné rotující víry nebo kruhy. Díky těmto centrům proudí v našem těle energie, která je pro náš život důležitá. Pokud je jedna z čaker zablokována nebo jakkoli poškozena, dochází k oslabení orgánu čakře příslušnému, ale také dochází k psychické nerovnováze se sebou samým, tak i s naším okolím.

Pro detailní informace o jednotlivých čakrách prosím klikněte na obrázek vedle textu.

Hlavní funkce čaker:

 • odvádějí z těla škodlivou energii a následně se starají o přísun čisté energie
 • vitalizují tělo i duši
 • rozvíjí intuici, sebeuvědomění, sebelásku i lásku ke všemu

Čakry

ENERGIE REIKI

Energie Reiki

Na co působí energie Reiki?

Podporuje tělesný, duševní a duchovní vývoj, zmírňuje ale i odstraňuje bolesti, napomáhá hojení ran, zánětů, popálenin či zlomenin, obnovuje duševní rovnováhu, podporuje rozpouštění starých negativních bloků a stresů, posiluje imunitu a spouští samoléčebný proces. Pomáhá odbourávat různé závislosti a negativní postoje apod.

Energie Reiki působí na energetická centra těla - čakry. Proudění energie Reiki čakry otevírá a harmonizuje, tím odstraňuje fyzické a psychické blokády. S každou čakrou jsou spojeny určité orgány a blokády v čakrách mají velmi úzkou souvislost s psychikou a následně nemocemi a zdravotními obtížemi. Vyčištěním a posílením čaker energií Reiki účinně pomáhá zklidnit psychiku a urychlit ozdravné procesy těla.

KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE

je velice jemná dotyková technika, provádějící se v leže a přes oblečení. Velice pomalé a jemné rozhýbání určitých oblastí na těle se spustí samoléčebné procesy především v centrálním nervovém systému. Tato terapie využívá vzájemného propojení jednotlivých částí těla s energetickými centry – čakrami, emočním a mentálním tělem i vyšší duchovní rovinou člověka. Zlepšuje celkové tělesné i duševní zdraví.

 • uvolňuje a rozpouští zasuté bloky z prožitých traumat
 • problémy s motorikou, poruchy rovnováhy
 • smutek, deprese, uzkostné stavy
 • časté střídání nálad
 • blokace v těle i v duši pod vlivem stresu
 • poruchy řeči
 • různé disfunkce
 • hyperaktivita
 • pocity viny, malé sebevědomí

Kraniosakrální terapie

METAMORFNÍ TECHNIKA

Princip Metamorfní techniky /MT/

MT je příjemná, relaxační, jemná a velmi účinná metoda pro odblokování traumat a schémat vytvořených v období prenatálního vývoje. Prenatální období (období vývoje dítěte v matčině lůnu), je velmi důležitým úsekem našeho života, ve kterém jsme se zformovali a to nejen fyzicky, ale také psychicky.

Vše, co lidská bytost prožije ve svém prenatálním období jako traumata, včetně stresů a strachů matky prožitých v průběhu těhotenství, vytváří bloky, jež jsou základem „schémat“, která se pak projevují v našem současném životě. Ovlivňují naše myšlenky, osobnost i vědomí. Takto vytvořené energetické bloky se odráží v praktickém životě člověka na úrovni fyzických nemocí, psychické a emoční nerovnováhy, různých stresů a poruch chování.

Uzdravujícím zdrojem je zde životní energie přijímajícího, vrozená inteligence organizmu a jeho schopnost regenerace.

MT je založena na principu uvolnění energie, která vyživuje bloky vzniklé z psychických stresů plodu i matky od početí do narození a které jsou zafixovány na reflexních zónách páteře na chodidlech, dlaních a na hlavě. V těchto částech těla je zachycena celá časová perioda prenatálního období – od početí až po moment narození.

Tyto reflexní zóny obsahují paměť celého období těhotenství. Zmíněné tři části těla odpovídají třem základním funkcím:

 • POHYB (chodidla)

  O chodidla se opíráme, jsou našim kontaktem se zemí, vztahem k okolnímu světu, představují naši vnitřní vyrovnanost.

 • AKCE (ruce)

  Ruce jsou komunikačním kanálem s druhými, dovolují nám tvořit, realizovat, projevovat se v okolním světě.

 • MYŠLENKA (hlava)

  Hlava je sídlem našich myšlenek, je našim s pojením s vesmírem.

Délka trvání jedné terapie je 60 min. Pro zmírnění nebo odstranění déle trvajících psychických nebo fyzických problémů, je potřeba terapie opakovat.

Informace o volných termínech vám sdělíme na našem telefonu či e-mailu. Ceny všech terapií jsou v části Ceník terapie.